Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Betano Czech respektuje a cení si soukromí svých uživatelů. Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak shromažďujeme, uchováváme, používáme a chráníme vaše osobní údaje. Používáním našich služeb souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich údajů v souladu s těmito zásadami.

Shromažďování údajů

Při registraci nebo používání služeb společnosti Betano můžeme shromažďovat osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní číslo a platební údaje. Automaticky také shromažďujeme informace o vašem používání našich služeb, jako je vaše IP adresa, typ zařízení a aktivita na webových stránkách.

Použití informací

Vaše informace používáme k poskytování, zlepšování a personalizaci našich služeb, k tomu, abychom vás kontaktovali, k plnění našich zákonných povinností a s vaším souhlasem k marketingovým účelům.

Sdílení a zveřejňování informací

Vaše osobní údaje neprodáváme ani nesdílíme s třetími stranami pro marketingové účely bez vašeho výslovného souhlasu. Vaše údaje však můžeme sdílet s důvěryhodnými poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají poskytovat naše služby, a s právními subjekty, pokud to vyžaduje zákon.

Zabezpečení informací

Přijímáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom ochránili vaše informace před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením. U žádných informací přenášených přes internet však nelze zaručit jejich 100% bezpečnost. Proto prosím pečlivě střežte svůj účet a údaje.

Práva uživatele

Máte právo kdykoli získat přístup ke svým osobním údajům, opravit je, aktualizovat, přenést, vymazat nebo omezit jejich používání v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Máte také právo kdykoli odvolat svůj souhlas s používáním svých údajů.

Změny těchto zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme pravidelně aktualizovat, aby odrážely změny našich zásad ochrany osobních údajů. O podstatných změnách těchto zásad vás budeme informovat a doporučujeme vám, abyste je pravidelně kontrolovali.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo nakládání s vašimi údaji, kontaktujte nás prostřednictvím našeho oddělení služeb zákazníkům.